Sanacija bank 2013/2014

V poglavju so zbrana poročila in druge publikacije, povezane z ukrepi, sprejetimi za stabilizacijo bančnega sistema v letih 2013 in 2014.

Predlogi pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013

Predlogi pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013

V poročilu so podrobneje predstavljeni predlogi pravnih rešitev odprtih vprašanj po bančni sanaciji leta 2013. Poročilo je pripravila neodvisna skupina pravnih strokovnjakov, ki jo sestavljajo prof. dr. Miha Juhart, dr. Miro Prek, prof. dr. André Prüm in Franc Testen.

Preberi več
Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016

Poročilo o prenehanju Factor banke in Probanke, maj 2016

V poročilu so podrobneje predstavljeni ukrepi, izvedeni v Factor banki in Probanki od septembra 2013 s ciljem preprečitve negativnih učinkov na stabilnost finančnega sistema v Republiki Sloveniji, preprečitve posledic stečaja obeh bank in za zavarovanje vlog vseh navadnih upnikov v celotnem bančnem sistemu.

Preberi več
Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

Poročilo Banke Slovenije za Državni zbor, marec 2015

Državni zbor je na seji 30. 1. 2015 s Sklepom priporočil Banki Slovenije, da v roku 30 dni pripravi in posreduje informacijo o vzrokih za nastali kapitalski primanjkljaj pregledanih bank in vlogi Banke Slovenije pri tem kot bančnega regulatorja, o učinkovitosti sistema korporativnega upravljanja bank v državni lasti in načinu reševanja posledic kapitalske neustreznosti poslovnih bank. Banka Slovenije je poročilo zaradi aktualnih razprav v Državnem zboru dopolnila še z informacijo o sanaciji bank v letih 2013 – 2014.

Preberi več

Gradiva, povezana s skrbnim pregledom bank 2013/14

Zbrana gradiva podrobneje predstavljajo izveden skrbni pregled bančnega sistema leta 2013 in ukrepe, sprejete za stabilizacijo bančnega sistema v Republiki Sloveniji. Dodatni dokumenti, denimo odločbe o izrednih ukrepih, so objavljene na spletni strani Pregledi po letih - 2013.

Preberi več