Profesionalni uporabniki

INFORMACIJE ZA PROFESIONALNE UPORABNIKE GOTOVINE – BANKE IN MENJALNICE

Profesionalni uporabniki gotovine so v skladu s 6. členom Uredbe (ES) 1338/2001 z dne 28. junij 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem, dolžni iz obtoka izločati vse evrobankovce, za katere vedo ali imajo zadostne razloge, da domnevajo, da so ponarejeni. Bankovce morajo takoj predati pristojnim nacionalnim organom – policiji. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) 1338/2001 (Uradni list RS, št. 105/11) določa v 6. členu, da če pristnost eurobankovcev, katerih pristnost na podlagi razvrščanja, opravljenega v skladu s Prilogo 2a ali 2b Sklepa, ali na podlagi ročnega preverjanja pristnosti, ki ga je opravil usposobljeni zaposleni, ni bila potrjena, morajo obdelovalci gotovine nemudoma predati pristojni policijski postaji, v vsakem primeru pa najkasneje v 20 delovnih dneh.

Profesionalni uporabniki gotovine imajo tako večjo odgovornost, da prepoznajo ponaredek, ki ga je potrebno izločiti iz obtoka. Sicer pa veljajo za njih enaka zgoraj navedena postopkovna pravila.

PRISTEN : PONAREJEN

INFORMACIJE ZA PROFESIONALNE UPORABNIKE GOTOVINE – BLAGAJNIKI

V skladu s Sklepom Banke Slovenije o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok so usposobljeni zaposleni: zaposleni pri obdelovalcih gotovine, ki: (a) poznajo javne zaščitne elemente eurobankovcev, ki jih določi in objavi Eurosistem, in so sposobni te elemente preverjati; ter (b) poznajo merila sortiranja, našteta v Prilogi 3b tega sklepa, in so sposobni preverjati eurobankovce v skladu s temi merili. Da bi blagajnikom olajšali dostop do informacij in poenotili njihovo znanje, smo v Banki Slovenije pripravili njim namenjeno e-učno orodje.