Letno poročilo ESRB

Letno poročilo ESRB

Predstavljena so letna poročila Evropskega odbora za sistemska tveganja – ESRB, ki je bil ustanovljen decembra 2010 kot neodvisen organ Evropske unije (EU), pristojen za makrobonitetni nadzor finančnega sistema.

21.06.2021 Letno poročilo ESRB 2017
21.06.2021 Letno poročilo ESRB 2018
21.06.2021 Letno poročilo ESRB 2019
28.07.2017 Letno poročilo ESRB 2016
25.07.2016 Letno poročilo ESRB 2015
20.07.2015 Letno poročilo ESRB 2014
21.07.2014 Letno poročilo ESRB 2013
08.07.2013 Letno poročilo ESRB 2012
18.06.2012 Letno poročilo ESRB 2011