Letno poročilo Banke Slovenije

Letno poročilo Banke Slovenije

Banka Slovenije v Letnih poročilih celostno predstavlja naloge, ki jih je opravila v zadnjem koledarskem letu, načrte in revidirane letne računovodske izkaze. Banka Slovenije o svojem delu poroča Državnemu zboru Republike Slovenije prek Letnega poročila.

12.06.2024 Letno poročilo 2023
09.06.2023 Letno poročilo 2022
23.06.2022 Letno poročilo 2021
02.06.2021 Letno poročilo 2020
25.05.2020 Letno poročilo 2019
03.10.2019 Letno poročilo 2018
10.05.2018 Letno poročilo 2017
04.05.2017 Letno poročilo 2016
19.05.2016 Letno poročilo 2015
20.05.2015 Letno poročilo 2014
27.05.2014 Letno poročilo 2013
25.04.2013 Letno poročilo 2012
26.04.2012 Letno poročilo 2011
31.05.2011 Letno poročilo 2010
11.05.2010 Letno poročilo 2009
28.05.2009 Letno poročilo 2008
26.08.2008 Letno poročilo 2007
16.05.2007 Letno poročilo 2006
31.05.2006 Letno poročilo 2005
31.05.2005 Letno poročilo 2004
31.05.2004 Letno poročilo 2003
31.05.2003 Letno poročilo 2002
31.05.2002 Letno poročilo 2001
31.05.2001 Letno poročilo 2000
31.05.2000 Letno poročilo 1999
31.05.1999 Letno poročilo 1998
31.05.1998 Letno poročilo 1997
31.05.1997 Letno poročilo 1996
31.05.1996 Letno poročilo 1995
31.05.1995 Letno poročilo 1994
31.05.1994 Letno poročilo 1993
31.05.1993 Letno poročilo 1992
31.05.1992 Letno poročilo 1991