Recikliranje kovancev (CRF)

Preverjanje pristnosti evrokovancev in ravnanje z evrokovanci, neprimernimi za obtok

Evropska komisija je pripravila Uredbo (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L št. 339 z dne 22. 12. 2010; v nadaljevanju: Uredba 1210/2010/EU) z namenom doseganja učinkovitega in enotnega sistema preverjanja pristnosti in primernosti evrokovancev v celotnem evroobmočju ter je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah. Institucije, kot jih določa prvi odstavek 6. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, ki je bila spremenjena z Uredbo Sveta št. 44/2009 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito eura pred ponarejanjem, so kreditne institucije, drugi ponudniki plačilnih storitev v okviru svojih plačilnih dejavnosti ter drugi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri obdelavi evrokovancev ter njihovi distribuciji v javnosti (npr. menjalnice, prevozniki denarja).

 

Sklep o pravilih poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok

Banka Slovenije je v Uradnem listu RS, št. 100/2011, z dne 9. 12. 2011, objavila Sklep o pravilih poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok (priloga 1, priloga 2). S tem sklepom je Banka Slovenije pripravila podrobnejša pravila poročanja in določila višino nadomestila, ki so ga zavezanci dolžni plačati za storitve v zvezi s postopkom povračil in nadomestitve evrokovancev, neprimernih za obtok.

 

Uspešno testirane naprave za razvrščanje evrokovancev

Evropska komisija je skladno z drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1210/2010/EU objavila seznam vseh naprav za razvrščanje kovancev za katere je Evropski tehnični in znanstveni center (ETSC) prejel in pripravil pozitiven in veljaven povzetek poročila o odkritih ugotovitvah in testiranju. Vsaka naprava bo odstranjena s spletne strani po dvanajstih mesecih, razen če bo ponovno testirana v okviru letnega testa ali ponovnega testa.

Vso relevantno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Evropske komisije.

Uredba o izvajanju uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok

Vlada RS je pripravila Uredbo o izvajanju uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok, ki jo je objavila v Uradnem listu RS, št. 77/2011, z dne 3. 10. 2011. S to uredbo se določajo prekrški zaradi kršitve Uredbe 1210/2010/EU ter pristojna organa za nadzor nad izvajanjem Uredbe 1210/2010/EU.