Posebne finančne institucije držav EGP v Sloveniji

Posebne finančne institucije, ki so v državi članici EU upravičene opravljati posamezne vzajemno priznane finančne storitve iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU in lahko te storitve opravljajo tudi na območju Republike Slovenije.

Storitve iz Priloge I (Seznam dejavnosti, za katere velja vzajemno priznavanje) k Direktivi 2013/36/EU so naslednje >>.

S klikom na Več informacij pri posamezni finančni instituciji dobite informacijo o tem, katere storitve iz Priloge I k Direktivi 2013/36/EU lahko ta institucija opravlja na območju Republike Slovenije.

avstrija

Raiffeisen Factor Bank AG Mooslackengasse 12, A-1190 Wien www.reiffeisen-factorbank.com
Več informacij

francija

HSBC Factoring (France) CIB 103 avenue des Champs-Elysees, FR-75008 Paris 08 www.hsbc.com
Več informacij

madžarska

CIB Factor Zrt. Montevideo u. 6, H-1037 Budapest www.cib.hu
Več informacij
CIB LÍzing Rt. Váci út 140, H-1138 Budapest www.cib.hu
Več informacij

nizozemska

ABN AMRO Asset Based Finance N.V. Vliegend Hertlaan 77, Utreht www.abnamrocomfin.com/
Več informacij

poljska

BGZ BNP Paribas Factoring Sp. z o.o. Suwak 3, PL-02-676 Warsaw faktoring.bgzbnpparibas.pl
Več informacij