Predpisi

Regulativni okvir sestavlja množica različnih evropskih in nacionalnih predpisov. To so uredbe, regulativni in izvedbeni tehnični standardi ter nacionalna zakonodaja in podzakonski predpisi. Omenjeni okvir dopolnjujejo še smernice in priporočila Evropskega bančnega organa, različni dokumenti Evropske centralne banke, pa tudi drugi relevantni dokumenti. 

Z namenom čim bolj celovite predstavitve obstoječega in prihodnjega regulativnega okvira seznam predpisov, objavljen na teh straneh, vključuje tako že veljavne dokumente kot posvetovalne dokumente in dokumente v vmesnih fazah postopka sprejemanja, pred njihovo dokončno objavo v relevantnih Uradnih listih. Seznam se osvežuje tedensko.

Povezano