Koledar objav

Kategorija podatkov December 2018 Januar 2019 Februar 2019 Marec 2019
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi     28. (za 4. kvartal 2018)  
Indeks industrijske proizvodnje 10. (za oktober 2018) 10. (za november 2018) 11. (za december 2018) 11. (za januar 2019)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 21. (za december 2018) 25. (za januar 2019) 22. (za februar 2019) 25. (za marec 2019)
Trg delovne sile: Zaposlenost     28. (za 4. kvartal 2018)  
Trg delovne sile: Brezposelnost     28. (za 4. kvartal 2018)  
Trg delovne sile: Plače 17. (za oktober 2018) 17. (za november 2018) 15. (za december 2018) 15. (za januar 2019)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 28. (za december 2018) ** 6. (za januar 2019), 28. (za februar 2019) 29. (za marec 2019)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 20. (za november 2018) 21. (za december 2018) najkasneje 21. (za januar 2019) najkasneje 21. (za februar 2019)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 28. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019) najkasneje 29. (za februar 2019)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 28. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019) najkasneje 29. (za februar 2019)
Skupaj poroštva 28. (za 3. kvartal 2018)     najkasneje 29. (za 4. kvartal 2018)
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 31. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019) najkasneje 29. (za februar 2019)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019) najkasneje 14. (za februar 2019)
Obrestne mere 1 14. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019) najkasneje 14. (za februar 2019)
Indikatorji finančne stabilnosti 21. (za 3. kvartal 2018)     najkasneje 29. (za 4. kvartal 2018)
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 04. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018) najkasneje 14. (za januar 2019) najkasneje 14. (za februar 2019)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 14. (za oktober 2018) 14. (za november 2018) 13. (za december 2018) 13. (za januar 2019)
Mednarodne rezerve 07. (za november 2018) 07. (za december 2018) 07. (za januar 2019) 07. (za februar 2019)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 14. (za november 2018) 14. (za december 2018) 13. (za januar 2019) 13. (za februar 2019)
Zunanja trgovina 10. (za oktober 2018) 09. (za november 2018) 07. (za december 2018) 12. (za januar 2019)
Prikaz stanja mednarodnih naložb 14. (za 3. kvartal 2018)     13. (za 4. kvartal 2018)
Zunanji dolg 14. (za oktober 2018) 14. (za november 2018) 13. (za december 2018) 13. (za januar 2019)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo   31 (za 3. kvartal 2018)    

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2019 objavljeni v februarju 2019.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.