Koledar objav

Kategorija podatkov April 2019 Maj 2019 Junij 2019 Julij 2019
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi   31.
(za 1. kvartal 2019)
   
Indeks industrijske proizvodnje  10.
(za februar 2019)
10.
(za marec 2019)
10.
(za april 2019)
10.
(za maj 2019)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 24.
(za april 2019)
24.
(za maj 2019)
21.
(za junij 2019)
25.
(za julij 2019)
Trg delovne sile: Zaposlenost   30.
(za 1. kvartal 2019)
   
Trg delovne sile: Brezposelnost   30.
(za 1. kvartal 2019)
   
Trg delovne sile: Plače 15.
(za februar 2019)
15.
(za marec 2019)
17.
(za april 2019)
15.
(za maj 2019)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 30.
(za april 2019)
31.
(za maj 2019)
28.
(za junij 2019)
31.
(za julij 2019)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih  19.
(za marec 2019)
21.
(za april 2019)
20.
(za maj 2019)
19.
(za junij 2019)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja 30. (za 2018)      
Državni proračun 30.
(za marec 2019)
najkasneje 31.
(za april 2019)
najkasneje 28.
(za maj 2019)
najkasneje 31.
(za junij 2019)
Dolg države        
  Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 30.
(za marec 2019)
najkasneje 31.
(za april 2019)
najkasneje 28.
(za maj 2019)
najkasneje 31.
(za junij 2019)
  Skupaj poroštva     najkasneje 28.
(za 1. kvartal 2019)
 
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 30.
(za marec 2019)
najkasneje 31.
(za april 2019)
najkasneje 28.
(za maj 2019)
najkasneje 31.
(za junij 2019)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 12.
(za marec 2019)
najkasneje 14.
(za april 2019)
najkasneje 14.
(za maj 2019)
najkasneje 12.
(za junij 2019)
Obrestne mere 1 12.
(za marec 2019)
najkasneje 14.
(za april 2019)
najkasneje 14.
(za maj 2019)
najkasneje 12.
(za junij 2019)
Indikatorji finančne stabilnosti     najkasneje 28.
(za 1. kvartal 2019)
 
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 04.
(za marec 2019)
najkasneje 14.
(za april 2019)
najkasneje 14.
(za maj 2019)
najkasneje 12.
(za junij 2019)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 12.
(za februar 2019)
14.
(za marec 2019)
13.
(za april 2019)
15.
(za maj 2019)
Mednarodne rezerve 05.
(za marec 2019)
07.
(za april 2019)
07.
(za maj 2019)
05.
(za junij 2019)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 12.
(za marec 2019)
14.
(za april 2019)
13.
(za maj 2019)
15.
(za junij 2019)
Zunanja trgovina 09.
(za februar 2019)
10.
(za marec 2019)
07.
(za april 2019)
10.
(za maj 2019)
Prikaz stanja mednarodnih naložb     13.
(za 1. kvartal 2019)
 
Zunanji dolg 12.
(za februar 2019)
14.
(za marec 2019)
13.
(za april 2019)
15.
(za maj 2019)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo 25
(za 4. kvartal 2018)
    30
(za 1. kvartal 2019)