Koledar objav

Kategorija podatkov Avgust 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi 30.
(za 2. kvartal 2019)
    29.
(za 3. kvartal 2019)
Indeks industrijske proizvodnje  09.
(za junij 2019)
10.
(za julij 2019)
10.
(za avgust 2019)
08.
(za september 2019)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 26.
(za avgust 2019)
24.
(za september 2019)
25.
(za oktober 2019)
25.
(za november 2019)
Trg delovne sile: Zaposlenost 30.
(za 2. kvartal 2019)
    29.
(za 3. kvartal 2019)
Trg delovne sile: Brezposelnost 30.
(za 2. kvartal 2019)
    29.
(za 3. kvartal 2019)
Trg delovne sile: Plače 16.
(za junij 2019)
16.
(za julij 2019)
15.
(za avgust 2019)
15.
(za september 2019)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 30.
(za avgust 2019)
30.
(za september 2019)
30.
(za oktober 2019)
29.
(za november 2019)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih  21.
(za julij 2019)
20.
(za avgust 2019)
21.
(za september 2019)
21.
(za oktober 2019)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 30.
(za julij 2019)
najkasneje 30.
(za avgust 2019)
najkasneje 30.
(za september 2019)
najkasneje 29.
(za oktober 2019)
Dolg države        
  Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 30.
(za julij 2019)
najkasneje 30.
(za avgust 2019)
najkasneje 30.
(za september 2019)
najkasneje 29.
(za oktober 2019)
  Skupaj poroštva   najkasneje 30.
(za 2. kvartal 2019)
   
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 30.
(za julij 2019)
najkasneje 30.
(za avgust 2019)
najkasneje 30.
(za september 2019)
najkasneje 29.
(za oktober 2019)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14.
(za julij 2019)
najkasneje 13.
(za avgust 2019)
najkasneje 14.
(za september 2019)
najkasneje 14.
(za oktober 2019)
Obrestne mere 1 14.
(za julij 2019)
najkasneje 13.
(za avgust 2019)
najkasneje 14.
(za september 2019)
najkasneje 14.
(za oktober 2019)
Indikatorji finančne stabilnosti   najkasneje 30.
(za 2. kvartal 2019)
   
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 02.
(za julij 2019)
najkasneje 13.
(za avgust 2019)
najkasneje 14.
(za september 2019)
najkasneje 14.
(za oktober 2019)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 13.
(za junij 2019)
13.
(za julij 2019)
14.
(za avgust 2019)
13.
(za september 2019)
Mednarodne rezerve 07.
(za julij 2019)
06.
(za avgust 2019)
07.
(za september 2019)
07.
(za oktober 2019)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 13.
(za julij 2019)
13.
(za avgust 2019)
14.
(za september 2019)
13.
(za oktober 2019)
Zunanja trgovina 09.
(za junij 2019)
09.
(za julij 2019)
10.
(za avgust 2019)
08.
(za september 2019)
Prikaz stanja mednarodnih naložb   13.
(za 2. kvartal 2019)
   
Zunanji dolg 13.
(za junij 2019)
13.
(za julij 2019)
14.
(za avgust 2019)
13.
(za september 2019)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo     29
(za 2. kvartal 2019)
 

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2019 objavljeni v februarju 2019.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.