Koledar objav

Kategorija podatkov Januar 2020 Februar 2020 Marec 2020 April 2020
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi   28. (za 4. kvartal 2019)    
Indeks industrijske proizvodnje 10. (za november 2019) 10. (za december 2019) 10. (za januar 2020) 10. (za februar 2020)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 27. (za januar 2020) 24. (za februar 2020) 25. (za marec 2020) 24. (za april 2020)
Trg delovne sile: Zaposlenost   28. (za 4. kvartal 2019)    
Trg delovne sile: Brezposelnost   28. (za 4. kvartal 2019)    
Trg delovne sile: Plače 15. (za november 2019) 17. (za december 2019) 16. (za januar 2020) 15. (za februar 2020)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin ** 7. (za januar 2020), 28. (za februar 2020) 31. (za marec 2020) 30. (za april 2020)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 21. (za december 2019) 24. (za januar 2020) 20. (za februar 2020) 21. (za marec 2020)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja       najkasneje 30. (za 2019)
Državni proračun 31. (za december 2019) najkasneje 28. (za januar 2020) najkasneje 31. (za februar 2020) najkasneje 30. (za marec 2020)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 31. (za december 2019) najkasneje 28. (za januar 2020) najkasneje 31. (za februar 2020) najkasneje 30. (za marec 2020)
Skupaj poroštva     najkasneje 31. (za 4. kvartal 2020)  
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 31. (za december 2019) najkasneje 28. (za januar 2020) najkasneje 31. (za februar 2020) najkasneje 30. (za marec 2020)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 14. (za december 2019) najkasneje 14. (za januar 2020) najkasneje 13. (za februar 2020) najkasneje 14. (za marec 2020)
Obrestne mere 1 14. (za december 2019) najkasneje 14. (za januar 2020) najkasneje 13. (za februar 2020) najkasneje 14. (za marec 2020)
Indikatorji finančne stabilnosti     najkasneje 31. (za 4. kvartal 2019)  
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 07. (za december 2019) najkasneje 14. (za januar 2020) najkasneje 13. (za februar 2020) najkasneje 14. (za marec 2020)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 13. (za november 2019) 13. (za december 2019) 16. (za januar 2020) 14. (za februar 2020)
Mednarodne rezerve 07. (za december 2019) 07. (za januar 2020) 06. (za februar 2020) 07. (za marec 2020)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 13. (za december 2019) 13. (za januar 2020) 16. (za februar 2020) 14. (za marec 2020)
Zunanja trgovina 09. (za november 2019) 07. (za december 2019) 11. (za januar 2020) 09. (za februar 2020)
Prikaz stanja mednarodnih naložb     16. (za 4. kvartal 2019)  
Zunanji dolg 13. (za november 2019) 13. (za december 2019) 16. (za januar 2020) 14. (za februar 2020)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo 30. (za 3. kvartal 2019)     24. (za 4. kvartal 2019)

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2019 objavljeni v februarju 2019.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.