Koledar objav

Kategorija podatkov Oktober 2018 November 2018 December 2018 Januar 2019
REALNI SEKTOR        
Nacionalni računi   30. (za 3. kvartal 2018)    
Indeks industrijske proizvodnje 10. (za avgust 2018) 09. (za september 2018) 10. (za oktober 2018) najkasneje 10. (za november 2018)
Poslovne tendence: Kazalec zaupanja 25. (za oktober 2018) 26. (za november 2018) 21. (za december 2018) najkasneje 21. (za januar 2019)
Trg delovne sile: Zaposlenost   29. (za 3. kvartal 2018)    
Trg delovne sile: Brezposelnost   29. (za 3. kvartal 2018)    
Trg delovne sile: Plače 15. (za avgust 2018) 15. (za september 2018) 17. (za oktober 2018) najkasneje 17. (za november 2019)
Kazalci cen: Indeks cen življenjskih potrebščin 30. (za oktober 2018) 30. (za november 2018) 28. (za december 2018) najkasneje 28. (za januar 2019)
Kazalci cen: Indeks cen ind. izdelkov pri proizvajalcih 19. (za september 2018) 21. (za oktober 2018) 20. (za november 2018) najkasneje 21. (za december 2018)
FISKALNI SEKTOR        
Bilance širšega vladnega sektorja        
Državni proračun 30. (za september 2018) najkasneje 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018)
Dolg države        
Dolg neposrednih uporabnikov državnega proračuna 30. (za september 2018) najkasneje 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018)
Skupaj poroštva     najkasneje 31. (za 3. kvartal 2018)  
FINANČNI SEKTOR        
Analitični računi bančnega sektorja (Konsolidirana bilanca denarnega sistema) 30. (za september 2018) najkasneje 30. (za oktober 2018) najkasneje 31. (za november 2018) najkasneje 31. (za december 2018)
Analitični računi centralne banke (Bilanca Banke Slovenije) 12. (za september 2018) najkasneje 14. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018)
Obrestne mere 1 12. (za september 2018) najkasneje 14. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018)
Indikatorji finančne stabilnosti     najkasneje 31. (za 3. kvartal 2018)  
Ljubljanska borza: Slovenski blue chip indeks (SBI TOP) 04. (za september 2018) najkasneje 14. (za oktober 2018) najkasneje 14. (za november 2018) najkasneje 14. (za december 2018)
ZUNANJI SEKTOR        
Plačilna bilanca 15. (za avgust 2018) 13. (za september 2018) 14. (za oktober 2018) 14. (za november 2018)
Mednarodne rezerve 05. (za september 2018) 07. (za oktober 2018) 07. (za november 2018) 07. (za december 2018)
Mednarodne rezerve in devizna likvidnost 15. (za september 2018) 13. (za oktober 2018) 14. (za november 2018) 14. (za december 2018)
Zunanja trgovina 10. (za avgust 2018) 09. (za september 2018) 10. (za oktober 2018) najkasneje 10. (za november 2018)
Prikaz stanja mednarodnih naložb     14. (za 3. kvartal 2018)  
Zunanji dolg 15. (za avgust 2018) 13. (za september 2018) 14. (za oktober 2018) 14. (za november 2018)
Devizni tečaji 2        
Dodatek        
Prebivalstvo 29 (za 2. kvartal 2018)     najkasneje 29 (za 3. kvartal 2018)

Opombe:

* Obdobje na katero se podatek nanaša, je v oklepaju.

** Zaradi sprememb uteži bodo podatki za januar 2017 objavljeni v februarju 2017.

1 Banka Slovenije in Ministrstvo za finance objavljata podatke o obrestnih merah ločeno. Podatki o reprezentativni obrestni meri BS na denarnem trgu in obrestnih merah na medbančnem denarnem trgu so objavljeni ob vsaki spremembi.

2 Podatki so objavljeni dnevno na spletnih straneh Banke Slovenije na dnevni tečajnici in v Arhivu finančnih podatkov.

Bilten Banke Slovenije je objavljen na spletnih straneh Banke Slovenije v poglavju Publikacije.

Vsi datumi so pričakovani datumi objav in se lahko spremenijo

Dodatne informacije so na voljo pri osebi iz Seznama kontaktnih oseb Finančne statistike.