Seznam primernega finančnega premoženja

Seznam primernega tržnega finančnega premoženja za zavarovanje posojil denarne politike se dnevno objavlja na spletni strani ECB. Tu se lahko preveri, ali je določeni dolžniški vrednostni papir primeren za zavarovanje.

Seznam primernega netržnega finančnega premoženja se javno ne objavlja. Banka sama preveri, ali določeno bančno posojilo primernemu dolžniku izpolnjuje kriterije primernosti.