Sodelovanje pri odprtih ponudbah

Nasprotne stranke dostopajo do mejnega posojila in mejnega depozita na svojo pobudo. Dostop je omogočen v okviru sistema TARGET, in sicer prek modula Standing Facilities

Če ima nasprotna stranka ob zaključku delovnega dne na poravnalnem računu negativno stanje (tj. črpano posojilo čez dan v obliki kreditne linije), se slednje samodejno spremeni v mejno posojilo. 

Vračilo mejnega posojila in izplačilo mejnega depozita se izvede samodejno naslednji TARGET delovni dan ob odprtju TARGET sistema.

Podrobnejši postopki za uporabo odprtih ponudb so določeni v Uporabniškem priročniku za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb. Postopki tega priročnika so sestavni del Splošnih pogojev za udeležbo v sistemu TARGET-Slovenija in Splošnih pogojev za izvajanje okvirja denarne politike, ki določata pravno podlago za izvajanje odprtih ponudb in kreditne linije.