Pravila in smernice

To poglavje vsebuje okvir zakonov in drugih predpisov, ki jih je Slovenija sprejela za namen prenosa oziroma izvajanja določb Direktive 2013/36/EU in Uredbe (EU) št 575/2013 pri nadzoru kreditnih institucij.