Nacionalni svet za plačila

Banka Slovenije spodbuja aktivnosti tržnih udeležencev, s ciljem izboljšanja konkurence in pospeševanja razvoja trga plačil in plačilnih storitev. V vlogi katalizatorja deluje z namenom preseči probleme koordinacije med tržnimi udeleženci, ki lahko ovirajo doseganje skupnih ciljev. Povezovalna vloga med ponudbeno in uporabniško stranjo na trgu plačilnih storitev Banki Slovenije omogoča tudi usmerjanje razvoja trga plačilnih storitev v Sloveniji v skladu s politiko Evrosistema ter obenem pridobivanje ustreznih informacij s strani ključnih deležnikov na trgu.

Zaradi svojega edinstvenega institucionalnega položaja kot del javnih oblasti, kot nevtralna institucija in kot aktiven tržni udeleženec s številnimi odnosi z drugimi tržnimi udeleženci, je Banka Slovenije leta 2013 ustanovila Nacionalni svet za plačila, ki zagotavlja dialog med vsemi ključnimi deležniki na trgu plačilnih storitev. 

Vizija NSP je trg plačil, ki uporabnikom omogoča možnost izbire varnih, družbeno učinkovitih, inovativnih, vključujočih, trajnostnih načinov plačevanja, ki izpolnjujejo njihove potrebe.

Znotraj platforme, ki jo omogoča Nacionalni svet za plačila, se srečujeta stran ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev, usklajujeta interese, določata prednostne naloge ter razrešujeta morebitna nesoglasja. Široka udeležba v Nacionalnem svetu za plačila je nujno potrebna, ker omogoča spodbujanje skupnega razumevanja in obravnave vprašanj, ki ne morejo biti razrešena le s strani enega samega subjekta ali skupine deležnikov.

Nacionalni svet za plačila deluje na naslednjih področjih:

  • kreditna plačila SEPA;
  • direktne obremenitve SEPA;
  • kartična plačila;
  • e- in m-plačila;
  • inovacije na področju plačevanja in
  • vprašanja, povezana s plačili (npr. standardi, zlorabe in varnost).

Cilji, način dela in načela delovanja Nacionalnega sveta za plačila so podrobneje opredeljeni v Sklepu o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila in Poslovniku Nacionalnega sveta za plačila.

Povezano

Sekretariat NSP
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
T: 01 471 95 65
F: 01 251 55 16
E: nsp-sekretariat@bsi.si