Sodelovanje

V Nacionalnem svetu za plačila poleg Banke Slovenije sodelujejo subjekti, ki izkažejo legitimen interes na področjih dela Nacionalnega sveta za plačila, so krovne oz. sektorske organizacije deležnikov na trgu plačilnih storitev, lahko prispevajo k uveljavitvi družbeno učinkovitih plačil ter s svojim članstvom v Nacionalnem svetu za plačila prispevajo k uravnoteženi zastopanosti strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev v Nacionalnem svetu za plačila.

Deležniki na trgu plačilnih storitev, ki še ne sodelujejo v Nacionalnem svetu za plačila in izpolnjujejo kriterije za sodelovanje v njem iz Sklepa o vzpostavitvi Nacionalnega sveta za plačila, lahko, v kolikor so za to zainteresirani, vlogo za sodelovanje v Nacionalnem svetu za plačila naslovijo na Banko Slovenije.

Sodelujoči v Nacionalnem svetu za plačila:

 • Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
 • Bankart d. o. o.
 • Dinit d. o. o.
 • Finančna uprava Republike Slovenije
 • Gospodarska zbornica Slovenije
 • Javna agencija Republike Slovenija za varstvo konkurence
 • Mastercard Europe
 • MBILLS d. o. o.
 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Nexi Slovenija  d. o. o.
 • NLB d. d. 
 • Odbor za shemo Flik
 • Slovensko zavarovalno združenje
 • Telekom Slovenije d. d. 
 • Trgovinska zbornica Slovenije
 • Uprava Republike Slovenije za javna plačila
 • Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
 • Visa Europe
 • Združenje bank Slovenije
 • Zveza potrošnikov Slovenije

Povezano

Sekretariat NSP
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
T: 01 471 95 65
F: 01 251 55 16
E: nsp-sekretariat@bsi.si