Predpisi

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in 9/2001)

Srednjeročni program statističnih raziskovanj za 2013−2017 (Uradni list RS, št. 79/2012)

Letni program statističnih raziskovanj za 2016 (Uradni list RS, št. 89/2015)

Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in št. 17/08)

Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list, št. 107/2013)

Protokol (št. 4) o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (Uradni list EU, št. C326/1998)

Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (Uradni list EU, št. 318/1998, 269/2009 in 64/2015)