Prva objava: MFI in odnosi s tujino

Bilance MFI

Ekonomski odnosi s tujino

  • Plačilna bilanca 
  • Kapitalski in finančni račun plačilne bilance po državah 
  • Tekoči račun plačilne bilance po državah
  • Mednarodne rezerve
  • Mednarodne rezerve in devizna likvidnost
  • Stanje mednarodnih naložb 
  • Bruto zunanji dolg
  • Neposredne naložbe 
  • Potovanja