Zbirni statistični podatki

To poglavje vsebuje nadzorniška razkritja o zbirnih statističnih podatkih v skladu s členom 143(2) Direktive 2013/36/EU. Zbirni statistični podatki predstavljajo najpomembnejše vidike izvajanja bonitetnega okvira za banke in hranilnice, ki so v Republiki Sloveniji opredeljene kot manj pomembne institucije (LSI, iz angl. less significant institutions). 

Razkritja vključujejo konsolidirane podatke o finančnem sektorju, kreditnem tveganju, operativnem tveganju, tržnem tveganju in nadzorniške ukrepe Banke Slovenije.

Zbirni statistični podatki - za leto 2023 (v angl.)
Zbirni statistični podatki - za leto 2022 (v angl.)
Zbirni statistični podatki - za leto 2021 (v angl.)
Zbirni statistični podatki - za leto 2020 (v angl.)
Zbirni statistični podatki - za leto 2019 (v angl.)
Zbirni statistični podatki - za leto 2018 (v angl.)
Zbirni statistični podatki - za leto 2017 (v angl.)
Zbirni statistični podatki - za leto 2016 (v angl.)
Zbirni statistični podatki - za leto 2015 (v angl.)