Devizni tečaji in plemenite kovine

Banka Slovenije devizne tečaje in cene plemenitih kovin objavlja v več tečajnicah. Od uvedbe evra v Sloveniji 1. januarja 2007 so devizni tečaji izraženi kot znesek tuje valute za 1 evro. 

Dnevna tečajnica – referenčni tečaj ECB povzema tečajnico ECB. Objavljena je od ponedeljka do petka (razen 1. januarja, velikega petka, velikonočnega ponedeljka, 1. maja ter 25. in 26. decembra) po 16:15. 

Mesečna tečajnica Banke Slovenije – valute, za katere ECB ne objavlja referenčnih tečajev in cene plemenitih kovin vsebuje devizne tečaje manj uporabljanih valut ter cene zlata, srebra, platine in paladija. Cene plemenitih kovin so izražene v evrih za 1 gram kovine.

Obe zgoraj omenjeni tečajnici sta objavljeni z namenom olajšati dostop javnosti do informacij o tečajih valut in cenah plemenitih kovin. Z objavo deviznih tečajev in cen Banka Slovenije poleg tega izpolnjuje zakonske zahteve, na primer zahteve 34. in 35. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/1999 in 30/02 - ZJF-C in 114/06 - ZUE). Banka Slovenije po teh deviznih tečajih oz. cenah ne prodaja ali kupuje tujih valut oz. plemenitih kovin. Objavljeni devizni tečaji oz. cene niso namenjeni kot osnova za kupoprodajo tujih valut oz. plemenitih kovin med tržnimi udeleženci, ampak predstavljajo informacijo o vrednosti valute oz. kovine v trenutku zajetja.

Dnevna Tečajna lista za komitente Banke Slovenije – nakupni in prodajni tečaji se uporablja samo pri transakcijah Banke Slovenije s komitenti. Več o poslovanju s komitenti si lahko preberete na strani Za komitente

Devizni tečaji tolarja 1991-2006 

Banka Slovenije je med 8.10.1991 in 31.12.2006 objavljala tečajnice v podobni strukturi kot jih sedaj. Najdete jih na strani Devizni tečaj tolarja 1991 – 2006. Tečaj tolarja (SIT) je izražen kot znesek tolarjev za eno enoto tuje valute. Srednje tečaje Banke Slovenije, ki so bili do uvedbe evra v Sloveniji predpisani za preračun zneskov v tujih valutah v tolarje, najdete v Tolarski dnevni devizni tečaji BS

Tečaj zamenjave tolarja v evro 

Z uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med evrom in valutami držav članic, ki sprejmejo evro (UL EU L 195, 15.7.2006) je bil tečaj zamenjave tolarja v evro določen v višini 1 EUR = 239,640 SIT. Ta tečaj velja od 1. januarja 2007, tj. od dne uvedbe evra v Sloveniji.

Tečaje zamenjave vseh nacionalnih valut držav, ki so sprejele evro kot svojo valuto, najdete v Tečaji zamenjave med valutami in evrom.