Obvezne rezerve

Obvezne rezerve praviloma stabilizirajo obrestne mere denarnega trga, saj izpolnjevanje obveznosti v povprečenju obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv banke spodbuja k izravnavi učinkov začasnih nihanj likvidnosti.

Obvezne rezerve bank se določijo glede na obveznosti bank do nebančnih sektorjev, tj. prebivalstva, podjetij in države. Izključene so obveznosti do drugih obveznikov obveznih rezerv Evrosistema (seznam), ECB in nacionalnih centralnih bank Evrosistema. Za obveznosti z ročnostjo do 2 let je določena stopnja obveznih rezerv v višini 1 %, za obveznosti z daljšo ročnostjo je stopnja 0 %.

Banke morajo izpolnjevati obvezne rezerve s stanji na denarnih računih pri svoji nacionalni centralni banki skladno z Uredbo ECB o uporabi obveznih rezerv, in sicer mora biti njihovo povprečno stanje v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv (ki običajno traja šest tednov) najmanj enako obveznosti banke.

 s 14. 9. 2022, ko je obrestna mera mejnega depozita postala pozitivna, z znižanjem multiplikatorja za izračun olajšave s 6 na 0. 

Koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za določeno leto se predhodno objavi. Obdobje izpolnjevanja obveznih rezerv se prične na dan poravnave prve operacije glavnega refinanciranja, ki sledi seji Sveta ECB, na kateri ta odloča o obrestnih merah ECB.

_______

Opomba 1): Obrestna mera mejnega depozita je bila negativna v obdobju med 11. 6. 2014 in 26. 7. 2022.