Publikacije ECB/EU

Ekonomski bilten

Ekonomski bilten

Ekonomski bilten je publikacija ECB, prevedena v slovenski jezik. Vsebuje povzetek ključnih gospodarskih in ekonomskih gibanj v evrskem območju. Ločeni so predstavljeni tudi izbrani Prispevki iz biltena ECB.

Preberi več
Letno poročilo ECB

Letno poročilo ECB

Letna poročila Evropske centralne banke v slovenskem jeziku so na voljo v PDF formatu do vključno 2017. Novejša poročila so na voljo samo v spletnem formatu, najdete jih na spletni strani ECB.

Preberi več
Letno poročilo EMN

Letno poročilo EMN

Predstavljena so letna poročila Enotnega mehanizma nadzora (EMN), s katerim je ECB 4. novembra 2014 prevzela odgovornost za nadzor nad bančnim sektorjem evrskega območja.

Letna poročila v slovenskem jeziku so na voljo v PDF formatu do vključno 2017. Novejša poročila so na voljo samo v spletnem formatu, najdete jih na spletni strani ECB.

Preberi več
Letno poročilo EMN na področju sankcioniranja

Letno poročilo EMN na področju sankcioniranja

Predstavljeno je Letno poročilo Enotnega mehanizma nadzora (EMN) na področju sankcioniranja. Publikacija v angleškem jeziku Annual Report on Sanctioning Activities in the SSM je na voljo na spletni stran ECB

Preberi več
Letno poročilo ESRB

Letno poročilo ESRB

Predstavljena so letna poročila Evropskega odbora za sistemska tveganja – ESRB, ki je bil ustanovljen decembra 2010 kot neodvisen organ Evropske unije (EU), pristojen za makrobonitetni nadzor finančnega sistema.

Preberi več
Konvergenčno poročilo

Konvergenčno poročilo

Prikazana so poročila ECB (slovenski prevod) o napredku, ki so ga države članice dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti kot članice Ekonomske in monetarne unije. Poročila so v slovenskem jeziku na voljo v PDF formatu do vključno 2018. Novejša poročila so na voljo samo v spletnem formatu, najdete jih na spletni strani ECB.

Preberi več