Publikacije ECB/EU

Ekonomski bilten

Ekonomski bilten

Ekonomski bilten je publikacija ECB, prevedena v slovenski jezik. Vsebuje povzetek ključnih gospodarskih in ekonomskih gibanj v evrskem območju. Ločeni so predstavljeni tudi izbrani Prispevki iz biltena ECB.

Preberi več
Letno poročilo ECB

Letno poročilo ECB

Letna poročila Evropske centralne banke v slovenskem jeziku so na voljo v PDF formatu do vključno 2017. Novejša poročila so na voljo samo v spletnem formatu, najdete jih na spletni strani ECB.

Preberi več
Letno poročilo EMN

Letno poročilo EMN

Predstavljena so letna poročila Enotnega mehanizma nadzora (EMN), s katerim je ECB 4. novembra 2014 prevzela odgovornost za nadzor nad bančnim sektorjem evrskega območja.

Letna poročila v slovenskem jeziku so na voljo v PDF formatu do vključno 2017. Novejša poročila so na voljo samo v spletnem formatu, najdete jih na spletni strani ECB.

Preberi več
Letno poročilo ESRB

Letno poročilo ESRB

Predstavljena so letna poročila Evropskega odbora za sistemska tveganja – ESRB, ki je bil ustanovljen decembra 2010 kot neodvisen organ Evropske unije (EU), pristojen za makrobonitetni nadzor finančnega sistema.

Preberi več
Konvergenčno poročilo

Konvergenčno poročilo

Prikazana so poročila ECB (slovenski prevod) o napredku, ki so ga države članice dosegle pri izpolnjevanju svojih obveznosti kot članice Ekonomske in monetarne unije. Poročila so v slovenskem jeziku na voljo v PDF formatu do vključno 2018. Novejša poročila so na voljo samo v spletnem formatu, najdete jih na spletni strani ECB.

Preberi več