Finančni kazalniki podjetij

V tabelah so predstavljeni finančni kazalniki za podjetja v izbranih gospodarskih panogah po letih (od leta 2007 naprej). Kazalniki so prikazani ločeno za velika podjetja ter mala in srednja podjetja (SME).

Izračune zagotavlja Gospodarska zbornica Slovenije.

Finančni kazalniki podjetij 2007-2019

Mala in srednja podjetja
Velika podjetja