Poravnava kartic

Poravnava kartic je plačilni sistem, v okviru katerega se izvajata obračun in poravnava denarnih terjatev in obveznosti iz naslova domačih kartičnih transakcij z MasterCard, Karanto in BA/Maestro na POS terminalih in bankomatih. Upravlja ga družba Bankart d. o. o.

Obračun denarnih terjatev in obveznosti izvaja družba Bankart d. o. o., medtem ko poravnavo denarnih terjatev in obveznosti izvaja Banka Slovenije enkrat dnevno na poravnalnih računih udeležencev v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija.