Družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije

Družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije

Publikacija izhaja enkrat letno in vsebuje podrobne informacije o tveganjih in priložnostih, povezanih s podnebjem, v okviru naših lastnih finančnih naložb. V publikaciji razkrivamo podnebne cilje in strategije za njihovo uresničitev, kot tudi več v preteklost in v prihodnost usmerjenih podnebnih kazalnikov, povezanih z našimi lastnimi naložbami.

03.06.2024 Družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije, junij 2024
27.03.2023 Družbeno odgovorno in trajnostno investiranje Banke Slovenije, marec 2023