Centralni kreditni register

 SLEN
Zakon o centralnem kreditnem registru (Ur. l. RS , št. 77/16)

/