Upravljavci plačilnih sistemov

Upravljavec, ki ima po Zakonu o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih dovoljenje Banke Slovenije za upravljanje plačilnega sistema kot klirinška družba:

Upravljavec Matična številka Naslov

Dovoljenje

Bankart d. o. o. 1244272000

Celovška cesta 150

1000 Ljubljana

Upravljanje plačilnih sistemov

BIPS, SIMP-PS, Poravnava kartic in Poravnava bankomatov