Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

V tem poglavju so prikazani makroekonomski podatki za Slovenijo v skladu z Biltenom posebnih standardov Mednarodnega denarnega sklada (Dissemination Standards Bulletin Board - DSBB).