Opcije in nacionalne diskrecije

Direktiva 2013/36/EU in Uredba (EU) št. 575/2013 vsebujeta veliko število nacionalnih diskrecijskih pravic in opcij, ki se lahko uporabljajo ob upoštevanju nacionalnih okoliščin. To poglavje vsebuje informacije o nacionalnih diskrecijskih pravicah in opcijah, ki se uporabljajo v Sloveniji.