Makrobonitetni instrumenti

Za subjekte nadzora smo pripravili poseben e-poštni naslov (makrobonitetna@bsi.si), kamor lahko pošljejo morebitna vprašanja glede veljavnih makrobonitetnih ukrepov. Vprašanja v zvezi s poročanjem BSMAP in BSZAM sprejemamo na ločenem e-poštnem naslovu (BSMAP@bsi.si).

Banka Slovenije bo na podlagi ocene tveganj, zaznanih v finančnem sistemu, za doseganje posameznih vmesnih ciljev makrobonitetne politike - poleg že uvedenih instrumentov - uporabila instrumente, ki jih opredeljujeta uredba CRR in Zakon o bančništvu (ZBan-3), in druge instrumente v skladu s slovensko zakonodajo.

Instrumenti