Makrobonitetni instrumenti

 

Banka Slovenije bo na podlagi ocene tveganj, zaznanih v finančnem sistemu, za doseganje posameznih vmesnih ciljev makrobonitetne politike - poleg že uvedenih instrumentov - uporabila instrumente, ki jih opredeljujeta uredba CRR in Zakon o bančništvu (ZBan-2), in druge instrumente v skladu s slovensko zakonodajo.

Instrumenti