Statistika finančnega posredništva

 • Uredba Evropske Centralne Banke (EU) 2021/379 z dne 22. januarja 2021 o postavkah bilance stanja kreditnih institucij in sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2021/2) (Uradni list EU št. 73/2021)
 • Uredba (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34) (Uradni list EU, št. L297/2013 in L205/2014).
 • Uredba (EU) št. 1073/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev) (ECB/2013/38) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1074/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o zahtevah za statistično poročanje poštnih žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov evroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/39) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1075/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (prenovitev) (ECB/2013/40) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1409/2013 ECB z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (Uradni list EU, št. L352/2013).
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/830 z dne 26. marca 2021 o statistiki postavk bilance stanja in statistiki obrestnih mer denarnih finančnih institucij (ECB/2021/11) (Uradni list št. 208/2021).
 • Uredba (EU) št. 1333/2014 ECB z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (Uradni list EU, št. L359/2014 in L248/2015).
 • Uredba ECB (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) (Uradni list EU, št. L366/2014).
 • Uredba ECB (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13) (Uradni list EU, št. L144/2016).
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/833 z dne 26. marca 2021 o statističnih informacijah, ki se poročajo o konsolidiranih bančnih podatkih (ECB/2021/14) (Uradni list EU št. 208/2021)
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/831 z dne 26. marca 2021 o statističnih informacijah, ki se poročajo o finančnih posrednikih, ki niso denarne finančne institucije (ECB/2021/12) (Uradni list EU št. 208/2021)
 • Smernica Evropske Centralne Banke (EU) 2021/832 z dne 26. marca 2021 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil (ECB/2021/13) (Uradni list EU št. 208/2021)
 • Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/2016).
 • Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (glej Poročanje).
 • Sklep o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/2008, 97/2008 in 79/2011).
 • Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/2013).
 • Sklep o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 38/2014).
 • Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 69/2014)
 • Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (Uradni list RS, št. 59/2012).
 • Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (navodilo).
 • Smernica Evropske centralne banke (EU) 2021/833 z dne 26. marca 2021 o statističnih informacijah, ki se poročajo o konsolidiranih bančnih podatkih (ECB/2021/14) (Uradni list EU št. 208/2021)

Zamudna obrestna mera

 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), (Uradni list RS, št 56/03).
 • Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1A), (Uradni list RS, št 105/06).
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOMZO-1-UPB1), (Uradni list RS, št. 11/2007).
 • Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 135/03).
 • Sklep o spremembi predpisane  obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 118/05).
 • Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/06).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/07).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 60/07).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/08).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 73/08).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/09).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/09).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/10).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 53/10)