Neposredne naložbe

Neposredne naložbe

Neposredne naložbe so letna statistična publikacija s podrobnimi podatki o tujih neposrednih naložbah v Sloveniji in slovenskih neposrednih naložbah v tujini. Publikacija vključuje tudi informacije o izvoru in vključenosti tujih neposrednih naložb v slovensko gospodarstvo in o slovenskih naložbah v tujini.

18.10.2023 Neposredne naložbe 2022
30.06.2023 Neposredne naložbe 2022 - prva objava
02.11.2022 Neposredne naložbe 2021
30.06.2022 Neposredne naložbe 2021 - prva objava
29.10.2021 Neposredne naložbe 2020
30.06.2021 Neposredne naložbe 2020 - prva objava
03.11.2020 Neposredne naložbe 2019
14.09.2020 Neposredne naložbe 2019 - prva objava
23.10.2019 Neposredne naložbe 2018
19.10.2018 Neposredne naložbe 2017
24.11.2017 Neposredne naložbe 2016
18.10.2016 Neposredne naložbe 2015
26.11.2015 Neposredne naložbe 2014
26.11.2014 Neposredne nalozbe 2013
10.10.2013 Neposredne nalozbe 2012
11.12.2012 Neposredne naložbe 2011
05.12.2011 Neposredne naložbe 2010
19.11.2010 Neposredne naložbe 2009
30.11.2009 Neposredne naložbe 2008
17.02.2009 Neposredne naložbe 2007
15.11.2007 Neposredne naložbe 2006
15.11.2006 Neposredne naložbe 2005
24.01.2006 Neposredne naložbe 2004
15.11.2004 Neposredne naložbe 1994 - 2003
15.03.2004 Neposredne naložbe 1994 - 2002
15.10.2002 Neposredne naložbe 1994 - 2001
15.11.2001 Neposredne naložbe 1996 - 2000
01.11.2001 Neposredne naložbe 1996 - 2000
01.09.2000 Neposredne naložbe 1994 - 1999
10.04.2000 Tuje neposredne in portfolio naložbe v Sloveniji (Okrogla miza GZS, 10.4.2000)
15.01.2000 Neposredne naložbe 1994 - 1998
15.04.1999 Poročilo o naložbah, april 1999 (št. 1, Leto 3)
01.04.1999 Poročilo o naložbah 1993-1997
15.05.1998 Neposredne naložbe, maj 1998 (Št.1, Leto 2)

Povezano

Povezava na podatkovne serije Neposrednih naložb
PX-Web - Select table (bsi.si)

Tabele podatkov Neposrednih naložb v sklopu področja Ekonomski odnosti s tujino
Ekonomski odnosi s tujino 

Koledar objave podatkov
Neposredne naložbe – prva objava
30. 6. 2024
Neposredne naložbe - letna publikacija
najkasneje do 30. 11. 2024