Letno poročilo NSP

Letno poročilo NSP

Nacionalni svet za plačila (NSP) združuje in omogoča dialog med vsemi ključnimi deležniki na trgu plačilnih storitev. Ustanovil ga je Svet Banke Slovenije s sklepom 2. julija 2013, o svojem delu poroča z Letnim poročilom. 

21.04.2017 Letno poročilo NSP - 2016
09.06.2016 Letno poročilo NSP - 2015
07.05.2015 Letno poročilo NSP - 2014