Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2022 © Banka Slovenije

Mesečna informacija o poslovanju bank, maj 2022

20.05.2022 / Publikacije

Povečevanje obsega posojil nebančnemu sektorju se je marca nadaljevalo. Prirast posojil nefinančnim družbam je bil v marcu precej večji kot v povprečju predhodnih dvanajstih mesecev, medletna rast teh posojil je ostala visoka in med najvišjimi v evrskem območju. Medletna rast stanovanjskih posojil se je ob velikem povečanju obsega novih stanovanjskih posojil v marcu še naprej krepila. Povečal se je tudi obseg novih potrošniških posojil, kar je vplivalo na prvo povečanje obsega teh posojil po oktobru 2019. S tem se je medletno upadanje teh posojil še nekoliko zmanjšalo.

Gospodarska aktivnost v prvem letošnjem četrtletju ostaja zelo ugodna © Banka Slovenije

Gospodarska aktivnost v prvem letošnjem četrtletju ostaja zelo ugodna

16.05.2022 / Sporočilo za javnost

V Sloveniji so se v prvem letošnjem četrtletju nadaljevala ugodna gospodarska gibanja. Poleg potrošnje gospodinjstev je domačo aktivnost še naprej krepilo izdatno investiranje, pri čemer pomemben delež odpade na gradbeništvo. Domače povpraševanje je poganjalo rast uvoza, ki je ostala še močnejša od sicer robustne rasti izvoza. Učinki ruske vojaške agresije v Ukrajini in posledičnih sankcij se tako za sedaj odražajo predvsem v visoki rasti cen energentov in surovin.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2022 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2022

13.05.2022 / Publikacije

V prvih treh mesecih 2022 izkazuje tekoči račun 0,2 mrd EUR primanjkljaja, v enakem obdobju leto prej smo beležili presežek v višini 0,8 mrd EUR. Na to je najbolj vplivala blagovna menjava, saj je saldo v treh mesecih 2022 glede na enako obdobje 2021 manjši za 1 mrd EUR in se je iz presežka prevesil v primanjkljaj.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 18.09.2019

Operacije glavnega refinanciranja: 0,00

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 20.05.2022

EUR/USD 1,0577
EUR/CHF 1,0280

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 30.04.2022

  • 10,8 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije od uvedbe evra do konca leta 2020 dala v obtok.

  • 1,9 % je bil konec leta 2020 delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 6,7 mrd €je ob koncu leta 2020 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 0,3 %je leta 2020 v povprečju znašala deflacija, merjena s HICP.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.