Nagradili smo pet magistrskih in dve doktorski deli © Banka Slovenije

Nagradili smo pet magistrskih in dve doktorski deli

26.11.2021 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije smo tudi letos podelili nagrade za najboljša zaključna dela študentov s finančnega področja. Izbirna komisija je izmed 19 prijavljenih del izbrala 5 najboljših magistrskih del in 2 doktorski deli. Nagrade v višini 1.500 evrov so za svoje magistrsko delo prejeli Enia Bearzotti, Vida Maver, Rok Mlakar, Martin Pezdir in Polona Zorko, nagradi v višini 3.000 evrov pa sta za svoja doktorska dela prejela Gašper Ploj in Ursula Slapnik.

Bilten, november 2021 © Banka Slovenije

Bilten, november 2021

26.11.2021 / Publikacije

Fiksna obrestna mera za nova stanovanjska posojila gospodinjstev v evrih z ročnostjo več kot 10 let pri drugih monetarnih finančnih institucijah je septembra letos znašala 1,77 %, v primerjavi z 2,28 % pred letom dni. V letošnjem letu se je obseg tovrstnih posojil povečal, septembra je bilo takšnih posojil za 143 milijonov evrov, septembra lani pa za 60 milijonov evrov.

Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2021 © Banka Slovenije

Mesečna informacija o poslovanju bank, november 2021

23.11.2021 / Publikacije

Septembra se je kreditiranje gospodinjstev nadaljevalo, tako kot v preteklih mesecih, predvsem zaradi povečevanja stanovanjskih posojil. Ob tem ostaja kreditiranje gospodarstva šibko, čeprav je septembrski obseg posojil nefinančnim družbam nekoliko presegel lanskega. Delež nedonosnih izpostavljenosti je septembra ostal na enaki ravni kot mesec pred tem, zmanjševanje deleža kreditnega portfelja s povečanim kreditnim tveganjem pa se je v zadnjih mesecih umirilo. Dobiček bank pred obdavčitvijo je bil razmeroma visok, vendar je predvsem posledica neto sproščanja oslabitev in rezervacij.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 18.09.2019

Operacije glavnega refinanciranja: 0,00

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 26.11.2021

EUR/USD 1,1291
EUR/CHF 1,0446

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.10.2021

  • 10,8 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije od uvedbe evra do konca leta 2020 dala v obtok.

  • 1,9 % je bil konec leta 2020 delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 6,7 mrd €je ob koncu leta 2020 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 0,3 %je leta 2020 v povprečju znašala deflacija, merjena s HICP.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.