Računovodski izkazi ECB za leto 2023 © Adobe Stock

Računovodski izkazi ECB za leto 2023

22.02.2024 / Sporočilo za javnost

Revidirani računovodski izkazi Evropske centralne banke (ECB) za leto 2023 izkazujejo izgubo v višini 1.266 milijonov EUR (leta 2022 je bil finančni rezultat enak nič), ki bo prenesena v bilanco stanja ECB in bo pokrita s prihodnjimi dobički. V izgubi je upoštevana sprostitev celotne rezervacije za finančna tveganja v višini 6.620 milijonov EUR, ki je delno pokrila izgubo, nastalo med letom. Za leto 2023 ne bo razdelitve dobička nacionalnim centralnim bankam v evrskem območju.

Teden denarja v Banki Slovenije © OECD

Teden denarja v Banki Slovenije

20.02.2024 / Sporočilo za javnost

Vsako leto marca finančne ustanove obeležujemo svetovni teden denarja (Global Money Week). Letos bo potekal od 18. do 24. marca 2024 pod okriljem Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) na temo Zavarujte svoj denar, zaščitite svojo prihodnost (angl. Protect your money, secure your future). V Banki Slovenije s številnimi programi za vse starostne skupine sodelujemo že četrtič zapored. Širjenje finančnega izobraževanja in izboljšanje finančne pismenosti je namreč eno naših ključnih prizadevanj.

Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2023 © Banka Slovenije

Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2023

20.02.2024 / Publikacije

V Banki Slovenije mesečno objavljamo ključne podatke bančnega sistema za zadnji razpoložljiv mesec. Podrobnejši podatki o poslovanju bank so na voljo tudi v obliki obogatene statistične zbirke podatkov.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 20.09.2023

Operacije glavnega refinanciranja: 4,50

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 21.02.2024

EUR/USD 1,0809
EUR/CHF 0,9510

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.12.2023

  • 9,3 % je leta 2022 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 8,5 mrd €je ob koncu leta 2022 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,1 %je konec leta 2022 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 14,7 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2022.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.