Danes gostimo sestanek Delovne skupine za klimatske spremembe v okviru Vienna Initiative © Banka Slovenije

Danes gostimo sestanek Delovne skupine za klimatske spremembe v okviru Vienna Initiative

30.09.2022 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije danes poteka sestanek Delovne skupine za klimatske spremembe. Skupina je bila ustanovljena v okviru Vienna Initiative z namenom širjenja znanja o tveganjih in finančnih temah, ki so povezani s klimatskimi spremembami.

Bilten, september 2022 © Banka Slovenije

Bilten, september 2022

28.09.2022 / Publikacije

Bilančna vsota zavarovalnic je konec junija letos znašala 8,7 mrd EUR in je bila za 9,1 % manjša kot junija lani.

Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2022 © Banka Slovenije

Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2022

27.09.2022 / Publikacije

Kreditiranje nebančnega sektorja se je julija s prirastom posojil, ki je močno presegel mesečno povprečje prve polovice leta, dodatno okrepilo, medletna rast pa je pospešila na 11,7 %. Predvsem se je okrepilo kreditiranje nefinančnih družb (NFD), ki je bilo skoncentrirano na le nekaj večjih družb, medletna rast pa je znašala 15,5 %. Kreditiranje gospodinjstev je bilo glede na pretekle mesece še vedno nadpovprečno, večino pa so predstavljala stanovanjska posojila. Julijski prirast vlog gospodinjstev je bil, tudi zaradi sezonskega vpliva, nižji kot v predhodnih treh mesecih.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 14.09.2022

Operacije glavnega refinanciranja: 1,25

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 30.09.2022

EUR/USD 0,9748
EUR/CHF 0,9561

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.08.2022

  • 2,0 % je leta 2021 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 9,4 mrd €je ob koncu leta 2021 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,2 %je konec leta 2021 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 12,9 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2021.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.