Vabilo za predloge dogodkov, ki bi jih obeležili z izdajo priložnostnih kovancev © Banka Slovenije

Vabilo za predloge dogodkov, ki bi jih obeležili z izdajo priložnostnih kovancev

16.07.2024 / Sporočilo za javnost

V Banki Slovenije vsako leto z izdajo priložnostnih kovancev obeležimo dogodke ali obletnice, ki so pomembni za Slovenijo ali imajo širši mednarodni pomen. Tako tudi letos zbiramo predloge za obeležitev dogodkov v prihodnjih letih, in sicer od vključno leta 2026 naprej. Vaše predloge za leto 2026 pričakujemo do 30. septembra 2024.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2024 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2024

15.07.2024 / Publikacije

V prvih petih mesecih 2024 je presežek tekočega računa znašal 1,4 mrd EUR, kar je podobna raven kot v enakem obdobju leta 2023. Največ so k presežku tekočega računa prispevale storitve (1,4 mrd EUR), blagovna menjava pa zgolj 0,2 mrd EUR.

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, julij 2024 © Banka Slovenije

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, julij 2024

10.07.2024 / Publikacije

Finančna sredstva bank so konec prvega četrtletja 2024 znašala 53,7 milijarde evrov in so se v zadnjem letu povišala za 2,5 milijarde evrov. Banke so močno povečale naložbe v dolžniške vrednostne papirje (za 2,9 milijarde evrov) in zmanjšale vloge pri centralni banki, kreditna aktivnost pa je bila nizka.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 12.06.2024

Operacije glavnega refinanciranja: 4,25

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 18.07.2024

EUR/USD 1,0930
EUR/CHF 0,9666

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 30.06.2024

  • 7,2 % je leta 2023 v povprečju znašala inflacija, merjena s HICP.

  • 10,7 mrd €je ob koncu leta 2023 znašala presežna likvidnost v slovenskem bančnem sistemu.

  • 1,0 %je konec leta 2023 znašal delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 16,4 mrd €gotovine neto je Banka Slovenije dala v obtok od uvedbe evra do konca leta 2023.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Ali veste, katere so ključne štiri naloge Banke Slovenije?

V Banki Slovenije dajemo velik poudarek finančnemu opismenjevanju, saj v zadnjih nekaj letih močno odzvanja potreba, da se prebivalstvu ponudi širok nabor izobraževalnih možnosti s finančnega področja. Kot del naših prizadevanj na tem področju smo pripravili tudi kratko animacijo, ki predstavlja ključne naloge Banke Slovenije.