Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2021 © Banka Slovenije

Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2021

15.01.2021 / Publikacije

Neto transakcije nefinančnih družb iz najetih posojil pri bankah so bile v tretjem četrtletju 2020 na letni ravni prvič po štirih letih negativne, upadle so za 195 mio EUR.

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2020 © Banka Slovenije

Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2020

13.01.2021 / Publikacije

Presežek blagovne menjave je v prvih enajstih mesecih 2020 znašal 2,5 mrd EUR in je bil za dobre tri četrtine višji kot v enakem obdobju 2019. Višji presežek je posledica nekoliko nižjega medletnega padca izvoza (-8,5 %) od uvoza (-12,7 %). Presežek storitvene menjave je v prvih enajstih mesecih 2020 znašal 1,9 mrd EUR, kar je 72 % manj kot v enakem obdobju leta 2019. Zaradi korona krize se je najbolj zmanjšal presežek potovanj, in sicer kar za 733 mio EUR. Izvoz potovanj je bil v enajstih mesecih leta 2020 za 60,4 %, uvoz pa za 57,9 % nižji kot v enakem obdobju lanskega leta.

Ob koncu leta ob slabi epidemiološki sliki nadaljevanje zaostrenih gospodarskih razmer © Banka Slovenije

Ob koncu leta ob slabi epidemiološki sliki nadaljevanje zaostrenih gospodarskih razmer

12.01.2021 / Sporočilo za javnost

Načini in uspešnost spopadanja z epidemijo vse očitneje krojijo gospodarsko aktivnost držav. Medtem ko se je v nekaterih državah (Kitajska, Indija, Brazilija, ZDA) gospodarska slika tudi ob koncu leta izboljševala, so se v večini celinskih držav Evrope razmere ponovno zaostrile. Tudi v Sloveniji so slabe epidemiološke razmere terjale ponovno zaostritev omejitvenih ukrepov, ki so v nasprotju s prvim valom, ko je močan padec beležila tudi industrija, močno prizadeli predvsem storitve.

Prijava na novice

Strinjati se morate s pogoji. Vnesite pravi e-mail naslov.
Pojasnilo: Banka Slovenije bo elektronske naslove skrbno varovala v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Banka Slovenije za prijavo na novice uporablja strogi sistem predhodne odobritve uporabe e naslova (t. i. opt-in), kar pomeni, da pošilja elektronsko pošto zgolj osebam, ki se izrecno strinjajo, da želijo prejemati elektronska obvestila. O novih sporočilih za javnost, spremembah in novih publikacijah vas bomo obvestili največ enkrat na dan.

OBRESTNE MERE ECB

Datum: 18.09.2019

Operacije glavnega refinanciranja: 0,00

DEVIZNI TEČAJI

Datum: 15.01.2021

EUR/USD 1,2123
EUR/CHF 1,0770

STOPNJA INFLACIJE indeks HICP (medletna rast v %)

Datum: 31.12.2020

  • 8,66 mrd € gotovine neto je Banka Slovenije od uvedbe evra do konca leta 2019 dala v obtok.

  • 2,2 % je bil konec leta 2019 delež nedonosnih izpostavljenosti na ravni bančnega sistema.

  • 4 mrd €je ob koncu leta 2019 znašala presežna likvidnost v bančnem sistemu.

  • 1,7 %je leta 2019 v povprečju znašala skupna inflacija, merjeno s HICP.

ALI VAS ZANIMA

... kje lahko kupite numizmatične izdelke, kako je urejeno jamstvo za vloge, koliko znašajo nadomestila bank za storitve plačilnega prometa, ali lahko v Banki Slovenije zamenjate tuje valute, kako se lahko prijavite na izobraževalni dan in podobno.
Preberi več
ALI VAS ZANIMA
Video

Nova bankovca za 100 € in 200 €

Nova bankovca za 100 € in 200 €, ki sta v obtok prišla 28. maja 2019. Nova bankovca sta zadnja v seriji prenovljenih bankovcev Europa. Odlikuje ju prenovljen izgled in še boljši zaščitni elementi. 

Oglejte si tudi 3D predstavitev oblikovnih in zaščitnih elementov.