Letno poročilo Sklada za reševanje bank

Letno poročilo Sklada za reševanje bank

Banka Slovenije je marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB) vzpostavila in upravlja poseben Sklad za reševanje bank. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

29.08.2019 Letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2018
10.05.2018 Revidirano letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2017
04.05.2017 Revidirano letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2016
12.04.2016 Revidirano letno poročilo Sklada za reševanje bank za leto 2015