Predpisi

Smernice ECB, ki se nanašajo na izvajanje denarne politike, Banka Slovenije implementira v svoje pravne akte, praviloma v splošne pogoje. Podrobnejša operativna navodila in postopki za nasprotne stranke so opisani v uporabniških priročnikih. Poleg tega so posamezne vsebine urejene tudi s sklepi Banke Slovenije. (glej Predpisi Banke Slovenije)

 

Poleg smernic (ang. guideline) ECB, ki jih Banka Slovenije implementira v svoje pravne akte, so instrumenti denarne politike in zavarovanje terjatev opredeljeni tudi v sklepih (ang. decision) oz. v uredbah (ang. regulation) ECB. Tako uredbe kot sklepi ECB neposredno veljajo za vse kreditne institucije oziroma nasprotne stranke evrskega območja. (glej Predpisi Evropske centralne banke)