Evrokovanci

Akt o preverjanju pristnosti evrokovancev in ravnanju z evrokovanci, neprimernimi za obtok

SL

EN

Sklep o pravilih poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok; Ur. l. RS, št. 100/2011

 

Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok; Ur. l. RS, št. 77/2011

 

Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok, št. 1210/2010

 

Akti o izdajanju evrokovancev

SL

EN

Sklep ECB (EU) z dne 12. septembra 2023 o spremembi Sklepa (EU) 2022/2278 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2023 (ECB/2022/40) (ECB/2023/23)  
Sklep ECB (EU) z dne 8. novembra 2022 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2023; (ECB/2022/40)
Sklep ECB (EU) z dne 7. decembra 2021 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2022; (ECB/2021/54)
Sklep ECB (EU) z dne 24. novembra 2020 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2021; (ECB/2020/57)
Sklep ECB (EU) z dne 10. decembra 2019 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2020; (ECB/2019/40)
Sklep ECB (EU) z dne 12. decembra 2018 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2019; (ECB/2018/35)
Sklep ECB (EU) z dne 8. decembra 2017 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2018; (ECB/2017/40)

Sklep ECB (EU) z dne 30. novembra 2016 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2017; (ECB/2016/43)

Sklep ECB (EU) z dne 4. decembra 2015 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2016; (ECB/2015/42)

Sklep ECB z dne 11. decembra 2014 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2015; (ECB/2014/53)

Sklep ECB z dne 6. decembra 2013 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2014; (ECB/2013/46)

Sklep ECB z dne 29. novembra 2012 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2013; (ECB/2012/26)

Uredba (EU) št. 651/2012 Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2012 o izdaji eurokovancev; (L 201/135)

Sklep ECB z dne 1. decembra 2011 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2012; (ECB/2011/21)

Uredba sveta (EU) št. 566/2012 z dne 18. junija 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 975/98 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku; (L 169/8)

Sklep ECB z dne 29. novembra 2010 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2011; (ECB/2010/25)

Sklep ECB z dne 22. decembra 2010 o spremembi Sklepa ECB/2009/25 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2010; (ECB/2010/32)

Sklep ECB z dne 10. decembra 2009 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2010; (ECB/2009/25)

Priporočilo Komisije z dne 19. decembra 2008 o skupnih smernicah za nacionalne strani in izdajo eurokovancev namenjenih obtoku; (2009/23/ES)

Odločba ECB z dne 11. decembra 2008 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2009; (ECB/2008/20)

Odločba ECB z dne 23. novembra 2007 o odobritvi obsega izdaje kovancev v letu 2008; (ECB/2007/16)

Uredba Komisije (ES) z dne 22.2.1999 o spremembi uredbe št. 975/98 o apoenih in tehničnih specifikacijah,  eurokovancev, namenjenih obtoku; št. 423/99

Uredba Komisije (ES) z dne 3.5.1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku; št. 975/98