Posredovanje podatkov bankam o obveznih rezervah

Skladno s koledarjem obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv, Banka Slovenije najkasneje pet delovnih dni Banke Slovenije pred začetkom obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv posreduje vsaki banki prek šifriranega elektronskega obvestila podatek o njenih izračunanih obveznih rezervah, na podlagi poročanih podatkov bank znotraj splošnega okvira denarne in finančne statistike ECB. Ta podatek se lahko naknadno spremeni zaradi naknadno poročanih popravkov postavk v bilanci stanja s strani banke. Na zadnji delovni dan Banke Slovenije pred začetkom obdobja izpolnjevanja, ko so podatki potrjeni s strani banke, so podatki dokončni.  

Obračun obresti za izračunane in presežne rezerve posreduje Banka Slovenije vsaki banki prvi delovni dan Banke Slovenije po zaključku obdobja izpolnjevanja prek šifriranega elektronskega obvestila. Drugi delovni dan Banke Slovenije po zaključku obdobja izpolnjevanja Banka Slovenije izvede neto plačilo obresti.

Vsebina obveznih rezerv je določena v Uredbi ECB o uporabi obveznih rezerv, dodatne posebnosti za slovenske banke pa v delu 7 Splošnih pogojev o izvajanju okvira denarne politike.