Druge publikacije

Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji

Pogled Banke Slovenije na strateške izzive ekonomske politike v Sloveniji

Banka Slovenije dokument pripravlja od leta 2015 in v njem podaja stališča in predloge za ponoven vzdržen zagon gospodarstva.

Preberi več
Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev MSME

Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev MSME

Banka Slovenije je v sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem pripravila Priročnik za upravljanje nedonosnih terjatev mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME). Priročnik ima osem poglavji s praktičnimi napotki bankam za vsa področja upravljanja NPL MSME.
Sestavni del Priročnika so tudi vrednosti nekaterih finančnih kazalcev za izbrane gospodarske panoge v Sloveniji, praktični primeri rešitev ("case studies") in primeri pravnih dokumentov (pogodb).

Preberi več
Letno poročilo Sklada za reševanje bank

Letno poročilo Sklada za reševanje bank

Banka Slovenije je marca 2015 na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB) vzpostavila in upravlja poseben Sklad za reševanje bank. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu.

Preberi več
Zborniki

Zborniki

Preberi več

Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog

Letno poročilo Sklada za jamstvo vlog

Banka Slovenije je konec leta 2016 na podlagi Zakona o sistemu jamstva za vloge - ZSJV vzpostavila poseben sklad za jamstvo vlog. Upravljanje sklada in revidirani računovodski izkazi so predstavljeni v Letnem poročilu

Preberi več
Publikacije o prevzemu evra

Publikacije o prevzemu evra

Preberi več