Raziskave in analize

Zbirki Prikazi in analize ter Delovni zvezki Banke Slovenije pripravljajo oddelki Banke Slovenije in jih za javno objavo urejajo postopki v okviru Komisije Sveta Banke Slovenije za raziskovalno delo.
Prispevki obravnavajo različna aktualna strokovna področja, ki sodijo v širši okvir dela in nalog centralne banke s poudarkom na analizi denarne politike, bančnega sistema, finančnih trgov in plačilne bilance.

Kratke ekonomsko-finančne analize

Kratke ekonomsko-finančne analize

Publikacija Kratke ekonomsko-finančne analize podaja avtorski pogled analitikov na specifične teme s področja makroekonomije, denarne politike, finančnih trgov, poslovanja bank, finančne stabilnosti in drugih področij delovanja Banke Slovenije. Namenjena je analitični podpori rednim gradivom in objavljanju novih dognanj s širšega področja ekonomije. Periodika objavljanja je fleksibilna in ni vezana na periodiko objavljanja rednih gradiv Banke Slovenije.

Preberi več
Prikazi in analize

Prikazi in analize

Preberi več

Delovni zvezki Banke Slovenije

Delovni zvezki Banke Slovenije

Preberi več