Obdelava gotovine

Uspešno testirane naprave za obdelavo bankovcev in instrumenti za preverjanje pristnosti bankovcev

Seznam vseh uspešno testiranih naprav za obdelavo bankovcev je objavljen na spletni strani ECB. Vse naprave, ki so uspešno opravile test, bodo objavljene na spletni strani ECB najpozneje en mesec po datumu, ko je bil posamezen test opravljen. Vsaka naprava bo odstranjena s spletne strani po dvanajstih mesecih, razen če bo ponovno testirana v okviru letnega testa ali ponovnega testa.

Na spletni strani ECB so objavljeni tudi rezultati testiranja instrumentov za preverjanje pristnosti bankovcev, ki koristijo predvsem trgovcem in drugim pri odkrivanju ponarejenih evrobankovcev (instrumenti niso skladni s Sklepom). ECB objavlja informacije o testiranih instrumentih, ker želi uporabnikom bankovcev olajšati izbiro med različnimi instrumenti, ki so na voljo.