Rezultat javnega anonimnega natečaja za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2020

18.09.2019 / Numizmatika

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 04/19), odločila, da se v letu 2020 izdajo:

  • spominski kovanec za 2 € ob 500. obletnici rojstva Adama Bohoriča in
  • zbirateljski kovanci ob 30. obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

Banka Slovenije je 5. aprila 2019 objavila javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2020. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 22/19 in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja 12. maja 2019 je prispelo 29 idejnih osnutkov za spominski kovanec za 2 € in 18 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance.


Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisije za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se za spominski kovanec dodelijo naslednje nagrade oz. odkupi:

  1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro VIV623 – avtorica: Lana Semečnik;
  2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro 19AB707 – avtorja: Mojca Mlinar in Dominik Košak;
  3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro AdamiB – avtor: Edi Berk.

Za zbirateljske kovance se dodelijo naslednje nagrade  oz. odkupi:

  1. odkup v višini 3.000 € za idejni osnutek s šifro TUMD – avtor: Tevž Zrinski;
  2. odkup v višini 1.500 € za idejni osnutek s šifro slo9020ple – avtor: Domen Fras;
  3. odkup v višini 1.000 € za idejni osnutek s šifro 20PB77 – avtorja: Mojca Mlinar in Dominik Košak.

Idejna osnutka prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.