BANQUE EDEL SNC

60 Avenue Buissonnière, FR-31676 Labege cedex www.banque-edel.fr

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 4. plačilne storitve, kot so opredeljene v členu 4(3) Direktive 2015/2366/EC
  • 7. trgovanje za svoj ali tuj račun
  • M. storitve povezane s finančnimi instrumenti po določilih Direktive 2014/65/ES (MiFIDII)