Hewlett-Packard International Bank plc

Barnhall Rd., (Bldg DUB01), IE-Leixlip www.hpe.com

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 1. zbiranje depozitov in drugih vračljivih sredstev
  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov
  • 3. finančni leasing
  • 6. garancije in prevzete obveznosti