CIB Factor Zrt.

Montevideo u. 6, H-1037 Budapest www.cib.hu

V Sloveniji lahko opravlja naslednje storitve:

  • 2. kreditiranje vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranje trgovskih poslov