Numizmatika

150. obletnica rojstva arhitekta Jožeta Plečnika (2022)

Urbanist, arhitekt, oblikovalec in profesor Jože Plečnik je s svojim delom pomembno zaznamoval Dunaj, Prago in predvsem rodno Ljubljano. Na Dunaju, kjer je leta 1898 zaključil študij kot najboljši diplomant v razredu, se je Plečnik odlikoval z vrsto pionirskih del moderne arhitekture. Zaradi pomanjkanja naročil in na prigovarjanje češkega prijatelja se je leta 1911 preselil v Prago. Tam je poleg cerkve Srca Jezusovega preuredil znameniti praški grad in njegove vrtove v rezidenco predsednika države.

Takoj, ko se je ponudila priložnost, se je odločil za vrnitev v rodno Ljubljano. Po ustanovitvi prve slovenske univerze, Univerze v Ljubljani, leta 1919 je bilo Plečniku ponujeno mesto profesorja za arhitekturo na Tehniški fakulteti, kjer je pričel z delom v študijskem letu 1921/22 in ga nadaljeval do svoje smrti. V tem času je v mestu v veliki meri uresničil svojo vizijo o preoblikovanju Ljubljane v narodno prestolnico po vzoru antičnih mest. Posegal je v že zgrajen prostor in ga premišljeno nadgrajeval. Med letoma 1921 in 1957 je v mrežo mesta vtkal vrsto izjemnih stavb, med drugim Narodno in univerzitetno knjižnico, cerkev Sv. Frančiška Asiškega, tržnice, pokopališče Žale in mostove na Ljubljanici. Ob snovanju je zavzeto preučeval antiko in iz klasičnih arhitekturnih elementov ustvaril svojevrsten arhitekturni jezik. Njegova izbrana dela v Ljubljani so bila 28. julija 2021 vpisana na seznam svetovne naravne in kulturne dediščine Unesca.

Republika Slovenija ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika izdaja spominski kovanec. Veliko čitalniško okno Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani s stebrom pred njim je dopolnjeno s kompozicijo znakov A R H. P L E Č N I K, ki so vgrajeni v prostor okna in so metafora za arhitektov podpis, ki se razodeva v njegovem delu. Črke so vstavljene v poglobljene okenske odprtine in jih lahko v smislu Plečnikovega oblikovanja razumemo kot arhitekturne intervencije v prostor, kot poudarke, vstavljene v fasadni plašč ali kot geometrijsko oblikovane predmete.

Predlagatelji dogodka: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna občina Ljubljana, Tomaž Podboj, Tevž Zrinski
Avtorica likovne rešitve: Andrej Žerovnik, Ljubljana
Kovanje: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato / Italija

Spominski kovanec Spominski kovanec - proof
Nominalna vrednost: 2 EUR
Izdelano: 991.000 kovancev
Nominalna vrednost: 2 EUR
Izdelano: 2.500 kovancev
V prodaji in obtoku od 2. 3. 2022 V prodaji in obtoku od 2. 3. 2022

Uredba o novem motivu na nacionalni strani spominskega dvoeurskega kovanca, namenjenega obtoku, ki ga izda Republika Slovenija ob 150. obletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika - Uradni list EU, 2022/C 145/07

Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.