150-letnica rojstva pesnika Antona Aškerca

Anton Aškerc, vodilni epik 20. stoletja na Slovenskem, se je rodil 9. januarja 1856 v Globokem pri Rimskih Toplicah. Gimnazijo je obiskoval v Celju, bogoslovje pa je študiral v mariborskem semenišču. Kot duhovnik je služboval v več krajih na Štajerskem, vendar se je zaradi navzkrižja s cerkvenim redom predčasno upokojil. Nato je do smrti (10. junija 1912) delal kot prvi mestni arhivar v Ljubljani. Z njegovo nastavitvijo se je začelo obdobje sistematičnega in kontinuiranega dela z arhivskim gradivom ljubljanskega magistrata, prve arhivske ustanove, ki je samostojno delovala na ozemlju današnje Slovenije.

Aškerc je najprej pisal lirske pesmi, po letu 1882 pa vedno več epskega pesništva. V liriki je izpovedoval domoljubje, ljubezen in verski dvom. Teme za balade in romance je jemal iz slovenske in slovanske zgodovine, biblije in ljudskega izročila. Po nekaj anonimnih objavah pesmi v "Zgodnji Danici" je objavljal v "Zvonu" in "Ljubljanskem zvonu". Za njegovo pesništvo sta značilni prvi zbirki "Balade in romance" in "Lirske in epske poezije".

Vtise o potovanju po tujih deželah je ubesedil v potopisih "Izlet v Carigrad" in "Dva izleta na Rusko". Ukvarjal se je tudi s prevajanjem, zlasti ruskih pesnikov.

V počastitev 150-letnice rojstva pesnika Antona Aškerca je Republika Slovenija izdala priložnostne kovance, na katerih je osrednji motiv podoba Aškerca z letnicama njegovega rojstva in smrti ter faksimilom njegovega podpisa.

Zlatnik:

  • nominalna vrednost: 25.000 SIT,
  • čistina: Au 900/1000,
  • teža: 7 gramov,
  • premer: 24 milimetrov,
  • izdano: 1.000 kovancev.

Srebrnik:

  • nominalna vrednost: 5.000 SIT,
  • čistina: Ag 925/1000,
  • teža: 15 gramov,
  • premer: 32 milimetrov,
  • izdano: 2.000 kovancev.
Avtorica idejnega osnutka:Julija Zornik, Ljubljana
Izdelava in kovanje:

Mincovna Kremnica, š. p., Slovaška