50-letnica ustanovitve Denarnega zavoda Slovenije (1994)

12. marca 1994 bo minilo 50 let odkar je bil po odločitvi Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta v Črnomlju ustanovljen Denarni zavod Slovenije.

Ustanovitev bančne institucije v deželi, ki je bila tedaj okupirana s tujimi silami, je enkratni zgodovinski dogodek in za slovenski narod predstavlja tudi začetke denarništva v današnji neodvisni in suvereni državi. Z ustanovitvijo Denarnega zavoda Slovenije sta se uresničili dve temeljni pravici slehernega naroda, da suvereno vodi svojo državo in da pripadniki tega naroda tudi uživajo sadove svojega dela.

Ustanovitev Denarnega zavoda Slovenije je v pogojih okupirane Evrope pomenila pogumno odločitev, s katero so bili postavljeni temelji slovenskega denarništva in začrtani tudi okviri razvoja gospodarstva Slovenije po koncu vojne. Denarni zavod Slovenije je s svojim delovanjem v času od ustanovitve do konca vojne opravičil svoj obstoj.

Njegova dejavnost je bila usmerjena na pripravo treh emisij lirskih plačilnih bonov in priznanic, ki so v času pomanjkanja bonov služile kot pomožni plačilni instrument, kakor tudi na uvajanje neke oblike financiranja gospodarstva ter na hranilniško dejavnost. Prav tako pa je potrebno poudariti, da vsa različna medvojna plačilna sredstva, ki so krožila na okupiranem območju, niso bila zgolj nepomemben papir, saj so slovenske oblasti v okviru tedanjega finančnega sistema izpolnile svojo obljubo, da jih bodo tri mesece po osvoboditvi zamenjale za veljavno valuto.

V spomin na ustanovitev Denarnega zavoda Slovenije izdaja Republika Slovenija tri priložnostne kovance:

  • zlatnik z nominalno vrednostjo 5000 tolarjev, s težo 7 gramov in premerom 24 milimetrov, čistine 900/1000, v količini 2000 kovancev,
  • srebrnik z nominalno vrednostjo 500 tolarjev, s težo 15 gramov in premerom 32 milimetrov, čistine 925/1000, v količini 5000 kovancev ter
  • tečajni kovanec z nominalno vrednostjo 5 tolarjev, s težo 6,4 grama in premerom 26 milimetrov, izdelan iz zlitine CuZnNi, v količini 100.000 kovancev.
     

Avtorja idejnega osnutka za zlatnik, srebrnik in tečajni kovanec:

Gorazd in Matjaž Učakar, Ljubljana

Izdelava in kovanje:

zlatnik in srebrnik

tečajni kovanec

Zlatarna Celje, Celje

Mincovna Kremnica š. p., Kremnica/Slovaška