E-novice Nacionalnega sveta za plačila (avgust 2016)

Aktualno v Nacionalnem svetu za plačila

Seji Nacionalnega sveta za plačila

9. junija 2016 je bila 5. seja Nacionalnega sveta za plačila, na kateri je bilo potrjeno Letno poročilo o delu v Nacionalnem svetu za plačila v letu 2015, sprejete spremembe Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila in obravnavanih več aktualnih tematik s področja plačilnih storitev, gradiva seje pa so dostopna na tej povezavi.

Več>>


Izpostavljeno

Oblikovanje vseevropske sheme takojšnjih plačil v evrih

Na evrskem trgu plačil je zaradi potreb uporabnikov plačilnih storitev po inovativnih načinih plačevanja in zaradi uspešnega delovanja tovrstnih rešitev v nekaterih državah, ki niso del evroobmočja (npr. Danska, Poljska in Švedska), vse več pozornosti namenjene takojšnjim plačilom (angl. Instant Payments). V izogib razdrobljenosti (različnih) rešitev za takojšnja plačila ključni deležniki oblikujejo vseevropsko shemo takojšnjih plačil.

Več>>


Prenos PAD v slovensko zakonodajo

1. julija 2016 je bila v Uradnem listu RS objavljena novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E), ki v nacionalno zakonodajo prenaša Direktivo 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (PAD). ZPlaSS-E in na njegovi podlagi izdan Sklep Banke Slovenije o značilnostih osnovnega plačilnega računa in načinu izračuna višine primernega nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa (Sklep) se pričneta uporabljati 18. septembra 2016.

Več>>


1. februar 2016 – nov mejnik migracije na SEPA

V skladu z Uredbo (EU) št. 260/2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne obremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (Uredba) je bil 1. februar 2016 rok za uskladitev nišnih produktov in opustitev z zahtevami Uredbe.

Več>>


Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2015

Banka Slovenije je tudi za leto 2015 pripravila Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev. Podatki v dokumentu uporabnikom plačilnih storitev omogočajo oceno, kateri ponudnik je zanje najugodnejši.

Več>>


Aktualno iz institucij Evropske unije

Spremembe evropske zakonodaje na področju plačil

Zakonodajo na ravni Evropske unije na področju plačil zaznamujejo dokončen pričetek uporabe Uredbe o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije, spremembe pravnih aktov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter implementacija prenovljene Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu v pravne rede držav članic.

Več>>


5. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

13. junija 2016 je potekal 5. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (angl. Euro Retail Payments Board; v nadaljevanju Odbor). Sekretariat Nacionalnega sveta za plačila spremlja aktivnosti, ki potekajo pod okriljem Odbora, z namenom izvajanja povezovalne vloge med Odborom in deležniki v nacionalnem okolju, ki se ukvarjajo z vsebinami s področja plačilnih storitev.

Več>>


Člani Nacionalnega sveta za plačila poročajo

Tokenizacija – narediti vsa kartična plačila varnejša

Avtor prispevka: Boštjan Fabjančič, MasterCard Europe S.P.R.L.
Varnost in priročnost sta ključni komponenti elektronskega plačevanja. V večini primerov sta komponenti sicer obratno sorazmerni, saj višja varnost navadno nudi manj priročnosti. Podjetje MasterCard je oblikovalo rešitev MasterCard Digital Enablement Service (MDES), ki vključuje tokenizacijo in s katero se v sistem vključi dodatna dinamična komponenta, ki zagotavlja višjo varnost občutljivih podatkov imetnikov kartic.

Več>>


Napoved dogodkov

  • 21. septembra 2016 bo potekal Posvet o kartičnem poslovanju, ki ga organizira Združenje bank Slovenije.
  • 26. oktobra 2016 bo potekal Posvet o plačilnem prometu, ki ga organizira Združenje bank Slovenije.

Ali veste?

Ali veste, da naj bi med leti 2011 in 2015 večja uporaba plačilnih kartic prispevala k povečanju bruto domačega proizvoda za 296 milijard dolarjev?

Mednarodna bonitetna agencija Moody`s je pripravila študijo z naslovom The impact of Electronic Payments on Economic Growth, katere namen je bil analizirati, v kolikšni meri je povečana uporaba elektronskih plačil v zadnjih letih prispevala h globalni gospodarski rasti. Študija se predvsem osredotoča na vpliv povečane uporabe plačilnih kartic na potrošnjo v 70 izbranih državah (gre za države, katerih skupni bruto domači proizvod predstavlja 95% svetovnega bruto domačega proizvoda) med leti 2011 in 2015.

Več>>