Informiranje investitorjev

Informiranje investitorjev (13. in 14. člen SFTR)
  • UCITS in AIFM morajo v svojih prospektih in polletnih oziroma letnih poročilih investitorjem razkriti vse SFT in transakcije z zamenjavami skupnih donosov;
  • podrobni podatki glede razkritij so navedeni v prilogah SFTR.