Obveznosti v zvezi s ponovno uporabo

Obveznosti v zvezi s ponovno uporabo (15. člen SFTR)

 • obveznosti veljajo za vse pogodbe, ki so odprte na dan uveljavitve SFTR, in sicer po preteku 6 mesecev od uveljavitve SFTR;
 • nasprotna stranka lahko ponovno uporabi finančne instrumente, prejete kot zavarovanje s premoženjem, če izpolnjuje naslednje pogoje:
  • nasprotna stranka prejemnik je nasprotno stranko ponudnika ustrezno pisno obvestil o tveganju in posledicah, povezanih s podajo soglasja k ponovni zastavi oziroma prenosu finančnih instrumentov, prejetih kot zavarovanje s premoženjem, pri čemer mora biti ponudnik obveščen vsaj o tveganju in posledicah, povezanih z dogodkom, da nasprotna stranka prejemnik postane neplačnik;
  • ponudnik je predhodno podal izrecno soglasje, kar dokazuje podpis pisnega dogovora s strani ponudnika ali drug enakovreden mehanizem.
 • nasprotne stranke uveljavljajo pravico do ponovne uporabe, če so izpolnjeni vsaj naslednji pogoji:
  • ponovna uporaba se opravi v skladu s predhodno navedenimi pogoji, določenimi v pisnem sporazumu;
  • finančni instrumenti, prejeti kot zavarovanje s premoženjem, se prenesejo z računa, odprtega v imenu nasprotne stranke ponudnika.