Finančni vzvod

Ostalo

  SL EN

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o možni razširitvi okvira za blažilnik količnika finančnega vzvoda na druge sistemsko pomembne institucije (DSPI) ter o opredelitvi in izračunu mere skupne izpostavljenosti, vključno z obravnavo rezerv centralne banke (COM(2021) 62 final; 16. februar 2021)

EBA Report on the Leverage ratio requirements under Article 511 of the CRR (EBA-Op-2016-13; 3 August 2016)                                                                                                              /