II. steber

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/98 z dne 16. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 524/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/100 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopka skupnega odločanja v zvezi z vlogo za nekatera bonitetna dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/99 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z določitvijo operativnega delovanja kolegijev nadzornikov v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 710/2014 z dne 23. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s pogoji uporabe postopka skupnega odločanja o bonitetnih zahtevah za posamezne institucije v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 188 z dne 27. junija 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 620/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z izmenjavo informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 172 z dne 12. junija 2014)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o pragmatičnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/10; 23. julij 2020)
Sklep o uporabi Smernic o pragmatičnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 123/20)    
Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju (EBA/GL/2014/13) – neuradno konsolidirano besedilo z dne 19. julija 2018 /
  • Spremenjene smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju, ki spreminjajo EBA/GL/2014/13 z dne 19. decembra 2014 (EBA/GL/2018; 19. julij 2018)

  • Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2014/13; 19. december 2014)
Sklep o uporabi Spremenjenih smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju, ki spreminjajo EBA/GL/2014/13 z dne 19. decembra 2014 (Uradni list RS, št. 8/2019) – v uporabi od 8. 2. 2019

Sklep o uporabi Smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 88/15)

Smernice o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (EBA/GL/2018/02; 19. julij 2018)

Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2019) – v uporabi od 30. 6. 2019
Smernice za stresno testiranje bank (EBA/GL/2018/04; 19. julij 2018)
Sklep o uporabi Smernic za stresno testiranje bank (Uradni list RS, št. 8/2019)
Smernice o nadzoru pomembnih podružnic (EBA/GL/2017/14; 16. februar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o nadzoru pomembnih podružnic (Uradni list RS, št. 23/18)
Smernice o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (EBA/GL/2017/05; 11. september 2017)
Sklep o uporabi Smernic o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 66/17) /
Smernice o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2016/10; 10. februar 2017)

Sklep o uporabi Smernic o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 17/18)

Smernice o spremembi Priporočil EBA/REC201/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/GL/2020/03; 15. april 2020) 
Recommendations amending Recommendations EBA/REC/2015/01 on the equivalence of confidentiality regimes (EBA/REC/2018/03; 8 November 2018)

Priporočila o spremembi Priporočil  EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2018/01; 7. avgust 2018)

Priporočila o spremembi Priporočil  EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2017/01; 6. junij 2017)

Priporočila o spremembi Priporočil EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/02; 23. november 2016)

Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/REC/2015/01; 24. junij 2015)

Sklep o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti (Uradni list RS, št. 66/15, 2/17, 59/17, 67/18, 58/19 in 101/20)

/

 

ECB akti

  SL EN
ECB guide to internal models ECB guide to internal models (October 2019) /
Vodnik ECB o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) (November 2018)                                                                                 
Vodnik ECB o procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) (November 2018)
Vodnik za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov (September 2018)                                                                                                                      

 

 Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN
Draft ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector (1 July 2020)                                                                                                                                      /

 

Ostalo

  SL EN

SREP 2020 – skupni rezultati (28. januarja 2021)
Zahteve iz drugega stebra (28. januarja 2021)
Opinion of the European Banking Authority on how to take into account ML/TF risks in the Supervisory Review and Evaluation Process (EBA/Op/2020/18; 4 November 2020) /
ECB report on banks' ICAAP practices (11 August 2020) /
EBA Report on convergence of supervisory practices (EBA-Op-2020-08; 29 May 2020) /

EBA Statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic (22 April 2020)

/
ECB Risk report on less significant institutions (30 January 2020) /

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah – izdaja 2019 (24. maja 2019)

 
EBA Report on supervisory colleges in 2018 (30 April 2019) /
LSI supervision within the SSM (8 November 2017) /
EBA Pillar 2 Roadmap (11 April 2017) /
Bančni nadzor v ECB izvaja analizo občutljivosti s poudarkom na posledicah sprememb obrestnih mer (28. februar 2017)ECB pismo za vodstvo pomembnih bank: Večletni načrt v zvezi z vodnikoma EMN o ICAAP in ILAAP (20. februar 2017)
ECB: Kaj so kolegiji nadzornikov? (14. julij 2016)
ECB: Kaj je SREP? (16. junij 2016)
Opinion of the European Banking Authority on the interaction of Pillar1, Pillar 2 and combined buffer requirements and restrictions on distributions (EBA/Op/2015/24; 16 December 2015) /
Opinion of the European Banking Authority on cooperation with third countries – Article 161(7) CRD (EBA/Op/2015/19; 10 December 2015) /