II. steber

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/98 z dne 16. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev splošnih pogojev za delovanje kolegijev nadzornikov (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 524/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določene informacije, ki jih drug drugemu posredujejo pristojni organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic (UL L št. 148 z dne 20. maja 2014)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/100 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede postopka skupnega odločanja v zvezi z vlogo za nekatera bonitetna dovoljenja v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/99 z dne 16. oktobra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z določitvijo operativnega delovanja kolegijev nadzornikov v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 21 z dne 28. januarja 2016)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 710/2014 z dne 23. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s pogoji uporabe postopka skupnega odločanja o bonitetnih zahtevah za posamezne institucije v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 188 z dne 27. junija 2014)
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 620/2014 z dne 4. junija 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z izmenjavo informacij med pristojnimi organi matičnih držav članic in držav članic gostiteljic v skladu z Direktivo 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 172 z dne 12. junija 2014)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Smernice o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju (EBA/GL/2022/03; 18. marec 2022) – v uporabi od 1. 1. 2023
Sklep o uporabi Smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju (Uradni list RS, št. 146/22)
Smernice o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/GL/2022/04; 3. maj 2022) 

Sklep o uporabi o uporabi Smernic o enakovrednosti ureditev zaupnosti (Uradni list RS, št. 103/22)

/
Smernice o pragmatičnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/10; 23. julij 2020)
Sklep o uporabi Smernic o pragmatičnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020 zaradi pandemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 123/20)    
Smernice za stresno testiranje bank (EBA/GL/2018/04; 19. julij 2018)
Sklep o uporabi Smernic za stresno testiranje bank (Uradni list RS, št. 8/2019)
Smernice o nadzoru pomembnih podružnic (EBA/GL/2017/14; 16. februar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o nadzoru pomembnih podružnic (Uradni list RS, št. 23/18)
Smernice o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (EBA/GL/2017/05; 11. september 2017)
Sklep o uporabi Smernic o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 66/17) /
Smernice o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (EBA/GL/2016/10; 10. februar 2017)

Sklep o uporabi Smernic o pridobivanju informacij o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) in procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) za namene nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) (Uradni list RS, št. 17/18)

 

ECB akti

  SL EN
ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector (12 January 2021) /
ECB guide to internal models (October 2019) /
Vodnik ECB o procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala (ICAAP) (November 2018)                                                                                 
Vodnik ECB o procesu ocenjevanja ustrezne notranje likvidnosti (ILAAP) (November 2018)
Vodnik za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov (September 2018)                                                                                                                       

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

EBA Final Report on Draft regulatory technical standards on general conditions of the functioning of supervisory colleges under Article 51(4) and Article 116(4) of Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive – CRD V) and Draft implementing technical standards on the operational functioning of supervisory colleges under Article 51(5) and Article 116(5) of Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive – CRD V) (EBA/RTS/2024/01; EBA/ITS/2024/01; 9 January 2024)                                                                      

/

 

 

Ostalo

  SL EN
ECB: SREP review (May 2024) /
ECB Supervisory Manual (January 2024) /
ECB: SREP and supervisory priorities (19 December 2023)
ECB: Market risk SREP methodology (26 June 2023) /
ECB: Credit Risk Level SREP methodology (31 May 2023) /
EBA Report on convergence of supervisory practices in 2022 (EBA/REP/2023/11; 4 May 2023) /
Assessment of the European Central Bank’s Supervisory Review and Evaluation Process - Report by the Expert Group (17 April 2023) /
ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus (10 February 2022)  /
EBA Report to the European Parliament, the Council and the Commission on the treatment of incoming third country branches under the national law of Member States, in accordance with Article 21b(10) of Directive 2013/36/EU (EBA/REP/2021/20; 23 June 2021) /
Opinion of the European Banking Authority on how to take into account ML/TF risks in the Supervisory Review and Evaluation Process (EBA/Op/2020/18; 4 November 2020) /
ECB report on banks' ICAAP practices (11 August 2020) /

EBA Statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic (22 April 2020)

/
ECB Risk report on less significant institutions (30 January 2020) /
EBA Report on supervisory colleges in 2018 (30 April 2019) /
LSI supervision within the SSM (8 November 2017) /
EBA Pillar 2 Roadmap (11 April 2017) /
ECB pismo za vodstvo pomembnih bank: Večletni načrt v zvezi z vodnikoma EMN o ICAAP in ILAAP (20. februar 2017)
ECB: Kaj so kolegiji nadzornikov? (14. julij 2016(spremenjeno 12. decembra 2018))
ECB: Kaj je SREP? (16. junij 2016(dopolnjeno 13. novembra 2017))
Opinion of the European Banking Authority on the interaction of Pillar1, Pillar 2 and combined buffer requirements and restrictions on distributions (EBA/Op/2015/24; 16 December 2015) /
Opinion of the European Banking Authority on cooperation with third countries – Article 161(7) CRD (EBA/Op/2015/19; 10 December 2015) /